L'entitat

Som una entitat sense ànim de lucre creada el 1985 amb seu al barri de St Pere, Santa Caterina i la Ribera (Bcn).

Treballem per la prevenció, sovint amb famílies amb certes dificultats econòmiques i/o socials.

La nostra proposta és fer un acompanyament integral i transversal a la infància amb projectes que englobin la franja dels 0 als 18 anys i també les seves famílies.

D'aquesta manera, podem incidir en les pautes relacionals que marcaran la persona per la resta de la seva vida.

Treballem des de la línia de la neuroeducació, fent èmfasi en com ens regulem per poder establir vincles segurs, explorar les nostres potencialitats i prendre decisions lliures.

Ho fem de forma coordinada amb els Serveis Socials i els agents socials dels barris on incidim.

Estem declarades d'utilitat pública i tenim certificació en qualitat ISO 9001; 2015.

La nostra finalitat última és lluitar per la igualtat i la inclusió, en definitiva, per la Justícia Social.

Missió

Acompanyar i donar suport a la infància, adolescència i famílies del barri, promovent el seu desenvolupament integral com a persones.

Visió

Seguir realitzant una tasca de prevenció, assistència, promoció i educació d’infants, sovint amb famílies amb certes dificultats econòmiques i/o socials, fent una tasca d’acompanyament de les mateixes a partir del seguiment individual dels infants i les seves famílies, coordinadament amb els serveis ubicats al barri.

Valors

COMPROMÍS amb cada un dels projectes individuals i col·lectius dels participants, respectant els moments i els temps que cada un d’ells necessita.

GENERAR CANVIS des del quotidià en els infants i les seves famílies a partir de la participació i promoció dels seus drets i responsabilitats.

RESPECTE per les diferències de gènere, edat, capacitats, cultures, desitjos, creences…que ens enriqueixen a l’hora de relacionar-nos i ens fan créixer com a persones.

CONFIANÇA en les capacitats de cada una de les persones que estan vinculades en el projecte, famílies i equip, i que són el motor dels diferents processos de canvi personals i grupals.

La nostra raó de ser és treballar per poder arribar a una JUSTÍCIA SOCIAL on cada persona que participa en qualsevol dels projectes de la nostra entitat, ha de sentir que té el dret i la responsabilitat d’intentar aconseguir-la per a ell/a mateix/a i per als/les altres.

l'Esquitx
Desplaçat dalt de tot