Espai Jove

Esquitx
Espai Jove

És un espai de diàleg, confiança i d’escolta activa a través del qual les educadores donen eines als i les joves (14-18a) per desenvolupar la seva autonomia i la seva capacitat de decisió.

Amb aquest projecte es vol donar continuïtat als adolescents i joves que han passat pel Centre Obert l’Esquitx (fins 14 anys) o que en algun moment de la seva vida hi han estat vinculats. També volem obrir la participació a altres adolescents i joves del barri. Apostem, doncs, per la continuïtat de l'acompanyament a partir del seguiment del seu procés socioeducatiu.

Es tracta d'un espai grupal on els/les adolescents poden sentir-se part d’un grup, aprendre a gestionar el temps lliure per ells/es mateixos/es i compartir els seus interessos. L’eina en la que fonamentem l’acció socioeducativa és la vinculació afectiva.

És important destacar que com a joves tenen moltes inquietuds i curiositats : dibuix, esport, arts, moda, cuina, etc. Seguint aquestes preferències es va articulant el projecte.

Als i les joves que requereixen una atenció més individualitzada se’ls realitza un acompanyament i una proposta educativa individual.

L'Espai està obert dos dies a la setmana i els horaris es decideixen amb el grup.

Desplaçat dalt de tot