Suport Psicològic

Esquitx
suport psicòlogic

Oferim suport psicoterapèutic tant a infants com als referents adults, quan aquests ho necessiten. És un espai que es pacta amb ells/es a través del pla de treball.

Aquesta atenció psicoterapèutica la duen a terme dues professionals especialitzades en tècniques psicoterapèutiques de 3a Generació (EMDR,IFS).

Desplaçat dalt de tot