Centre Obert Ludo Esquitx

Esquitx
Centre Obert LudoEsquitx

El CO Ludoesquitx incideix de forma prioritària en la prevenció i promoció d’infants de 3 a 6 anys i les seves famílies.

Facilita un espai de joc, creixement personal i relació per a infants on es treballen les capacitats creatives, comunicatives i relacionals.

El joc és un element fonamental en la construcció de l’ésser humà i serà la base a partir de la qual s’articula el servei. El projecte d’activitat quotidiana marca la dinàmica setmanal i s’estructura en: acollida-joc lliure, berenar, joc dirigit i tancament.

El projectes acull dos grups d'infants que assisteixen al centre 2/3 dies a la setmana:
-Ludo 1 (3-4 anys).
-Ludo 2 (5-6 anys).

L’horari del Centre Obert Ludo Esquitx per als infants és de les 17h a les 19h30.

Al llarg de l'any s'inclouen sessions del Programa d'Educació Emocional on es fa un treball sobre el reconeixement de les emocions i l'empatia amb els/les altres.

També es realitzen sessions regulars de Psicomotricitat al gimnàs de l'Escola Cervantes on es treballen aspectes del desenvolupament infantil: autoregulació, integració perceptiva, expressió psicoemocional, etc.

Desplaçat dalt de tot