Centre Obert l'Esquitx

Esquitx
Centre Obert l'Esquitx

Al Centre Obert l'Esquitx es realitza una tasca de prevenció, assistència, promoció i educació dels infants a través de la intervenció socioeducativa.

Tot això ho fem des de l'educació en el temps lliure, cercant el desenvolupament integral dels infants i el seu nucli familiar.

Al CO Esquitx partim d'una filosofia participativa educant els diferents àmbits de l’infant a partir d’activitats dinàmiques, adequades a les edats i coneixements del nen/a i que impliquen la participació dels infants. Ells/es són els subjectes de la nostra acció educativa.

Volem donar una resposta preventiva-formativa i de suport a les famílies, per això la nostra intervenció té com a eix vertebrador la relació entre l'adult referent i l'infant.

L’horari del CO per als infants és de les 17h a les 19h30.

Projecte d’activitat quotidiana

Aquest marca la dinàmica de l’activitat realitzada de dilluns a divendres durant el curs escolar a través de les diferents dinàmiques que realitzem:

  • L’Acollida, espai de benvinguda als infants
  • Espai de Ludoteca: Un espai de joc lliure i jocs de taula.
  • El Berenar: Cada dia s’ofereix als infants el berenar.
  • L’espai de Reforç Escolar i Deures: es fa un seguiment de cada infant amb els/les seus
    tutors/es a les escoles.
  • Activitat (Jocs i dinàmiques grupals/Tallers/Activitats del Programa d’Educació Emocional).
  • Assemblea: Espai on possibilita a l’infant de fer incidència, reflexió i comunicació.
  • Programa d’Educació Emocional: Es treballen les habilitats emocionals.

L’equip educatiu fa el disseny de la programació en base als objectius grupals, individuals i familiars plantejats a l’inici de curs. Aquests s’avaluen de forma trimestral. A nivell individual es proposa un mínim d’un objectiu per infant, i en els casos que l’equip valora fer una proposta socioeducativa més intensiva es fa a través dels Projectes Educatius Individuals.

Desplaçat dalt de tot