Xarxa

Esquitx

Ens cordinem amb:

 • Serveis Socials diferents barris
 • SEAIA Ciutat Vella (Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència)
 • EIPI Ciutat Vella (Equip Interdisciplinar de la Petita Infància)
 • CSMIJ Ciutat Vella (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)
 • CSMA Ciutat Vella (Centre de Salut Mental d’Adults)
 • CDIAP Ciutat Vella i Eixample (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)
 • EAP Ciutat Vella (Equip d’Assessorament i Atenció Psicopedagògica)
 • Servei Pediatria Drassanes i Casc Antic
 • Càritas Barcelona
 • Bayt-al-Thaqafa
 • Fundació Comtal
 • Fundació Adsis
 • Fundació Albert
 • Fundació l’Esperança
 • EICA (Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic)
 • Centres Educatius (Cervantes, Pere Vila, La Salle, Cintra, IES Pau Claris, Àngel Baixeras, etc)
 • Consell Escolar Ciutat Vella
 • Casal Pou de la Figuera
 • Palau Alòs
 • Palau de la Música
 • Fundació la Roda
 • Konsulta’m
 • APEFAC (Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya)
 • AEMI (Associació Espanyola de Massatge Infantil)
 • SIFE Ciutat Vella (Servei d’Integració Familiar en Família Extensa)
 • ACIDH (Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà)
 • Suara Coperativa
 • Proximitat-Veinatge
 • Cooperem en la diversitat – Districte Ciutat Vella
 • Rebost solidari Fundació Roure
 • Banc de Recursos Mancomunat de Ciutat Vella
Desplaçat dalt de tot