Suport familiar i S.O.A.F.

Esquitx
Suport familiar

La família és un dels contextos de desenvolupament més importants de la societat, és el lloc natural on es desenvolupen, maduren i adquiriran les seves capacitats les persones.

Els projectes de “Suport Familiar” i S.O.A.F. (Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies), tenen com a finalitat acompanyar les famílies, pal·liar situacions d'estrès, prevenir riscos que poden sorgir en els diferents àmbits personals, ajudar a superar la crisi que pot suposar tenir un fill en un determinat context familiar i facilitar el millor creixement possible. Entenem que tenir fills i educar-los adequadament és un bé social.

Des del Suport Familiar i el S.O.A.F (Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies) treballem amb contextos familiars que es troben en diferents situacions de vulnerabilitat: tant situacions d'alt risc com situacions de vulnerabilitat més lleus o transitòries.

La proposta és poder treballar amb cadascun dels referents adults del sistema familiar i no necessàriament des d’un punt de vista reactiu, per quan hi ha problemes, sinó d’una manera preventiva, oferint suport a la parentalitat i la criança.

Aquest acompanyament es fa en les modalitats grupal i individual. A nivell grupal oferim espais de formació que amb una metodologia participativa, possibiliten entrar en reflexió, diàleg sobre diferents aspectes familiars. La metodologia que fem servir està basada en el vincle i la relació.

A nivell individual, es plantegen les entrevistes com a fórmula de seguiment, tant pels casos que fan demanda i es valori, com pels casos que es derivin des dels diferents projectes o serveis, amb objectius de treball sobre aspectes familiars concrets.

Desplaçat dalt de tot