Projectes

Caseta del barri

LA CASETA DEL BARRI (0-3a)

És un espai d'acompanyament a la criança per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Hi participen el/la referent adult/a amb l’infant.

Centre Obert LudoEsquitx

CENTRE OBERT LUDOESQUITX (3-6a)

Facilita un espai de joc, creixement personal i relació per a infants de 3 a 6 anys. S'hi treballen les capacitats creatives, comunicatives i relacionals. El joc n’és un element fonamental.

Centre Obert l'Esquitx

CENTRE OBERT L'ESQUITX (7-14a)

A través del quotidià es porta a terme la tasca socioeducativa que marca la dinàmica de l'activitat amb infants de 7 a 14a. Es treballen objectius a nivell individual, grupal i familiar.

Espai jove

ESPAI JOVE (14-18a)

És un espai de diàleg, confiança i d’escolta activa a través del qual les educadores donen eines als i les joves (14-18a) per desenvolupar la seva autonomia.

Reforç educatiu

REFORÇ EDUCATIU

Suport ens els aprenentatges de Primària i Secundària a través de sessions de Psicomotricitat, acompanyament individual a l’aula en horari lectiu i espai grupal de reforç en els deures.

Suport familiar

SUPORT FAMILIAR i S.O.A.F.

Servei/s preventiu/s d'atenció integral a famílies que ofereix una resposta psicosocial i educativa a les diverses necessitats del context familiar per millorar-ne el benestar.

suport psicòlogic

SUPORT PSICOLÒGIC

Sessions de suport psicoterapèutic tant a infants com als referents adults, quan aquests ho necessiten i accepten.

Activitats d'estiu

ACTIVITATS D'ESTIU

A finals de juny i durant el juliol arirben el Casal d’Estiu i les Colònies on continuem desenvolupant la tasca socioeducativa fora de l’entorn habitual que permet explorar noves capacitats i aptituds dels infants i joves.

Desplaçat dalt de tot